Verhuizing Praktijk Tandarts Remmert

Met heel veel genoegen kunnen wij aankondigen dat wij per 1 december j.l. officieel zijn overgegaan naar Geversstraat 39. 
Mocht u zich vergissen, geen paniek, even omdraaien en oversteken. Wij verwelkomen u dan ook met alle plezier aldaar!

Een paar weetjes: 
Jacoline de Vries heeft zich als onze mondhygiënist toegevoegd aan ons team. 

Omdat wij veel klachten hebben gekregen over ons declaratiesysteem Zorgmail, stappen wij over op Payt. U krijgt een nota via mail met een iDeal code. Maar hierover meer in de volgende mail. 

De telefonische bereikbaarheid wordt verruimd. Vanaf 1 december zijn wij bereikbaar van 8.30 uur ’s ochtends tot 16.00 uur ’s middags. 

Tot snel in de nieuwe praktijk! 

Team tandarts Remmert

Praktijk gesplitst

Tandartsenpraktijk Remmert-Schreinemachers is per 1 oktober 2020 gesplitst.
Tandarts Schreinemachers is verhuisd naar de Kempenaerstraat 5 in Oegstgeest.
Telefoonnummer per 1 oktober 2020: 071-5726600.
Nieuw e-mailadres per 1 oktober 2020: info@tpdekempenaer.nl.
Tandarts Remmert zal in 2021 verhuizen naar de Geversstraat 39 in Oegstgeest (eigen cliënten ontvangen hierover t.z.t. bericht).
Nieuw telefoonnummer per 1 oktober 2020: 071-5157329.
E-mailadres blijft: info@tandartsremmert.nl.
De patiëntenzorg komt niet in het gedrang en zal als vanouds gecontinueerd worden. U blijft na de verhuizingen cliënt bij de tandarts waar u tot op heden behandeld werd.

Corona

Geachte cliënt,

Zoals u weet is er een pandemie van besmettingen met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zijn blij weer open te kunnen gaan voor reguliere patiëntenzorg en u weer zo goed mogelijk te kunnen helpen zoals u van ons gewend was. Wij houden ons, zoals gebruikelijk, aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Wij kunnen alleen patiënten toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.
• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 gr.C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Verder hebben wij de volgende maatregelen genomen:
• Bij het betreden van de praktijk zullen wij u vragen om uw handen te desinfecteren met handalcohol. Raak daarna uw gezicht, deurknoppen, stoelen, mobiele telefoon etc. niet meer aan.
• In de wachtruimte probeert u zo goed mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren.
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.
• Kom alleen. Indien strikt noodzakelijk: maximaal 1 ouder of begeleider. Indien mogelijk moet deze begeleider buiten de wachtruimte op u wachten.
• Verlaat na uw behandeling direct de praktijk.
• Voor sommige behandelingen zullen wij u 1 minuut laten spoelen.

Als u een afspraak heeft staan, wordt u binnenkort door ons benaderd (via e-mail)voor het bevestigen of verplaatsen van uw afspraak.

Op www.allesoverhetgebit.nl leest u het laatste nieuws over een tandartsbezoek en het Corona virus.

Neem gerust contact op met de praktijk als u vragen heeft.

Met vriendelijke groet,

Tandartspraktijk Remmert