Skip to content

Geachte cliënt,

Zoals u weet is er een pandemie van besmettingen met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zijn blij weer open te kunnen gaan voor reguliere patiëntenzorg en u weer zo goed mogelijk te kunnen helpen zoals u van ons gewend was. Wij houden ons, zoals gebruikelijk, aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Wij kunnen alleen patiënten toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.
• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 gr.C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Verder hebben wij de volgende maatregelen genomen:
• Bij het betreden van de praktijk zullen wij u vragen om uw handen te desinfecteren met handalcohol. Raak daarna uw gezicht, deurknoppen, stoelen, mobiele telefoon etc. niet meer aan.
• In de wachtruimte probeert u zo goed mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren.
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.
• Kom alleen. Indien strikt noodzakelijk: maximaal 1 ouder of begeleider. Indien mogelijk moet deze begeleider buiten de wachtruimte op u wachten.
• Verlaat na uw behandeling direct de praktijk.
• Voor sommige behandelingen zullen wij u 1 minuut laten spoelen.

Als u een afspraak heeft staan, wordt u binnenkort door ons benaderd (via e-mail)voor het bevestigen of verplaatsen van uw afspraak.

Op www.allesoverhetgebit.nl leest u het laatste nieuws over een tandartsbezoek en het Corona virus.

Neem gerust contact op met de praktijk als u vragen heeft.

Met vriendelijke groet,

Tandartspraktijk Remmert